Valvottavatiedote 1.3.2017 – 10/2017

Muutokset määräyksiin ja ohjeisiin 25/2013 ”Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit” voimaan 1.3.2017

Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin vakavaraisuuden laskennasta ja suurista asiakasriskeistä (25/2013) on tehty muutoksia, jotka tulevat voimaan 1.3.2017. 

  • ​Määräysten ja ohjeiden luottoriskin standardimenetelmää koskevaan lukuun 5.2.2 Saamiset aluehallinnolta ja paikallisviranomaisilta on lisätty kohdan 5 ohjeen listaan Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä. Saamisia HSY-kuntayhtymältä voidaan käsitellä kuten saamisia valtiolta laskettaessa luottoriskin vakavaraisuusvaatimus luottoriskin standardimenetelmällä.
  • Euroopan pankkiviranomainen EBA on julkaissut 11.10.2016 ohjeet vieraan pääoman ehtoisten rahoitusvälineiden modifioituun duraatioon tehtävistä korjauksista, jotka on lueteltu asetuksen (EU) N:o 575/2013 340 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa. Ohjeet pannaan Suomessa täytäntöön lisäämällä määräyksien ja ohjeiden 25/2013 lukuun 8 Markkinariskin vakavaraisuusvaatimus suositus EBAn ohjeiden noudattamisesta.
  • Euroopan pankkiviranomainen EBA on julkaissut 24.11.2016 ohjeet liittyen implisiittiseen tukeen arvopaperistamistransaktioissa. Ohjeet on osoitettu osittain toimivaltaiselle viranomaiselle ja osittain arvopaperistamistransaktiossa alullepanijana tai järjestäjänä toimivalle valvottavalle. Ohjeet pannaan Suomessa täytäntöön lisäämällä määräyksien ja ohjeiden 25/2013 lukuun 9 Arvopaperistamisen vakavaraisuusvaatimus suositus EBAn ohjeiden noudattamisesta.


Lisätietoja antavat

  • riskiasiantuntija Matti Suni, matti.suni(at)finanssivalvonta.fi, puhelin 010 831 5259
  • riskiasiantuntija Juhana Virkkunen, juhana.virkkunen(at)finanssivalvonta.fi, puhelin 010 831 5523.

Liite

Määräykset ja ohjeet 25/2013: Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit