Valvottavatiedote 22.12.2017 – 76/2017

Kaupparaportoinnin, tarjouskirjanpidon ja kellotahdistuksen MiFID II:n mukaiset määräykset ja ohjeet voimaan 3.1.2018

Finanssivalvonnan määräyksillä ja ohjeilla saatetaan kansallisesti voimaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ESMAn antamat ohjeet (ESMA/2016/1452) kaupparaportoinnista, tarjouskirjanpidosta ja kellotahdistuksesta MiFID II:n mukaisesti. Ohjeet antavat niiden soveltamisalaan kuuluville valvottaville lisäopastusta kaupparaportoinnista, tarjouskirjanpidosta ja kellotahdistuksesta käytännön esimerkkien avulla.

Finanssivalvonnan ohje on annettu 12.12.2017, ja se tulee voimaan 3.1.2018.

Finanssivalvonta suosittaa ohjeessaan, että ohjeiden soveltamisalaan kuuluvat valvottavat noudattavat ESMAn ohjeita. Finanssivalvonnan ohjeessa mainitut pykäläviittaukset kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annettuun lakiin perustuvat ehdotettuun uuteen lakiin kaupankäynnistä rahoitusvälineillä. Finanssivalvonnan ohjeessa mainitut pykäläviittaukset sijoituspalvelulakiin perustuvat sijoituspalvelulakiin rahoitusmarkkinadirektiivin II (MiFID II) voimaansaattamisen yhteydessä tehtäviin muutosehdotuksiin. Finanssivalvontaa suosittelee lisäksi, että ohjeiden suomenkielisen käännöksen heikon laadun vuoksi ohjeiden soveltamisalaan kuuluvat suomenkieliset valvottavat seuraavat ensisijaisesti englanninkielisiä ESMAn ohjeita ja käyttävät suomenkielistä käännöstä tukena.

Lisätietoja antavat

  • Mikko Heinsalmi, markkinavalvoja, puhelin 09 183 5380 tai mikko.heinsalmi(at)finanssivalvonta.fi
  • Henrik Kallio, lakimies, puhelin 09 183 5210 tai henrik.kallio(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet