Valvottavatiedote 26.7.2017 – 42/2017

EIOPAn konsultaatio lisäeläkelaitosten tiedonkeruusta – konsultaatio päättyy 27.10.2017

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen EIOPA on julkaissut konsultaatiopaperin ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavia laitoksia (Institutions for Occupational Retirement Provision, IORP) koskevien tietojen säännöllisestä tiedonkeruusta kansallisille valvojille. Suomessa IORP-laitoksia ovat lisäeläkesäätiöt ja -kassat.

EIOPA kerää kansallisilta valvojilta lisäeläkelaitoksia koskevia tietoja. Yhdistääkseen eri tiedonkeruut EIOPA on laatinut luonnoksen raportointivaatimuksista. Nämä raportointivaatimukset muuttavat lisäeläkelaitosten raportointia Finanssivalvonnalle ja niiden on tarkoitus tulla voimaan 31.12.2018, jolloin ensimmäinen raportointi olisi 2019.

Finanssivalvonta pitää tärkeänä, että myös suomalaiset toimijat osallistuisivat konsultaatioon.

Konsultaatio päättyy 27.10.2017. Konsultaatiopaperi on luettavissa EIOPAn verkkopalvelussa.

Lisätietoja antaa

7.8.2017 alkaen Anna Keinänen, matemaatikko, puhelin 09 183 5536 tai anna.keinanen(at)finanssivalvonta.fi