Valvottavatiedote 1.6.2017 – 31/2017

EIOPAlta uusi metodologia vakuutusyhtiöiden vakavaraisuuslaskennassa käytettävän riskittömän korkokäyrän päätearvon (UFR) määrittämiseksi, päätearvo vuonna 2018 on 4,05 %

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen EIOPA on laskenut riskittömän korkokäyrän päätearvon (UFR) vuodelle 2018.

Euron osalta laskennallinen UFR vuodelle 2018 on 3,65 %. Vuotuinen korkokäyrän päätearvon muutos on kuitenkin rajattu 15 peruspisteeseen, joten sovellettava UFR on aluksi 4,05 %. Tätä korkokäyrän päätearvoa sovelletaan riskittömän korkokäyrän laskentaan 1.1.2018 alkaen. Tämän hetkinen UFR on euron osalta 4,2 %.

Laskelma on tehty uudistetulla UFR-metodologialla, jonka yksityiskohdista saa lisätietoa EIOPAn verkkopalvelusta.

Vuoden 2018 UFR:n laskennasta saa tietoja EIOPAn julkaisusta.

Lisätietoja antaa

johtava matemaatikko Jari Niittuinperä, puhelin 09 183 5517.