Valvottavatiedote 7.3.2017 – 13/2017

EBAn lausuntopyyntö talouden laskusuhdanteen määrittämisestä sisäisten luottoluokitusten menetelmän (IRB) soveltamiseen liittyen – lausuntoaika päättyy 29.5.2017

Euroopan pankkiviranomainen EBA on julkaissut 1.3.2017 lausuntopyynnön talouden laskusuhdanteen luonnetta, vakavuutta ja kestoa koskevasta teknisestä sääntelystandardista (RTS). Sisäisten luottoluokitusten menetelmää (IRB) soveltavien valvottavien on noudatettava standardia estimoidessaan tappio-osuuksia (LGD) ja luottovasta-arvokertoimia (CF). Tämä standardiluonnos on osa EBAn laajempaa IRB:n päivityshanketta, jonka tavoitteena on vähentää sisäisten riskimallien tulosten perusteetonta vaihtelua, turvaten samalla pääomavaateiden riskiherkkyyden. 

Lausuntoaika päättyy 29.5.2017.

Julkinen kuuleminen standardiluonnokseen liittyen järjestetään EBAn tiloissa 4.4.2017.

Lausuntopyyntö, joka sisältää luonnoksen ohjeista, on luettavissa EBAn verkkopalvelussa.

Lisätietoja antaa

Tommi Orpana, johtava riskiasiantuntija, tommi.orpana(at)finanssivalvonta.fi, puhelin 010 831 5262