Valvottavatiedote 18.8.2017 – 46/2017

EBA pyytää kommentteja FinTech-työsuunnitelmaan – lausuntoaika päättyy 4.10.2017

Euroopan pankkiviranomainen (EBA) on julkaissut ehdotuksensa FinTech-työsuunnitelmaksi. FinTech tarkoittaa finanssiteknologiaa eli uusien teknologioiden, erityisesti tietotekniikan, hyödyntämistä finanssialalla. FinTech viittaa myös kasvuyrityksiin, jotka kehittävät uutta finanssiteknologiaa tai sitä hyödyntäviä palveluita. EBA on tunnistanut potentiaalisiksi FinTech-jatkotyön kohteiksi kuusi eri osa-aluetta, joista EBA pyytää toimialan lausuntoja.

Tunnistetut osa-alueet ovat:

  • Toimilupakysymykset ja sandbox-hankkeet
  • Vaikutukset luottolaitosten, maksulaitosten ja sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitosten vakavaraisuuteen ja operatiivisiin riskeihin
  • Vaikutukset kohdassa 2 mainittujen laitosten liiketoimintamalleihin
  • Kuluttajansuoja ja vaikutukset menettelytapoihin
  • FinTechin vaikutukset finanssialan yritysten palvelujen jatkuvuuteen ja hallittuun lopettamiseen
  • Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen

EBA on myös kerännyt markkinatietoa eurooppalaisista FinTech-yrityksistä ja niiden tarjoamista palveluista, vaadituista toimiluvista ja ilmoituksista. Markkinatiedot kerättiin keväällä 2017 valvovilta viranomaisilta. EBAn julkaisussa on analysoitu syvällisemmin 282 FinTech-yrityksen tietoja, kuten tarjottuja palveluita, toimilupavaatimuksia ja kohderyhmää.

Finanssivalvonta pitää tärkeänä, että myös suomalaiset toimijat lausuisivat näkemyksensä EBAn työsuunnitelmaan.

Työsuunnitelman lausuntoaika päättyy 4.10.2017. Materiaali on luettavissa EBAn verkkopalvelussa.

Lisätietoja antaa

Hanna Heiskanen, johtava digitalisaatioasiantuntija, puhelin 09 183 5202 tai hanna.heiskanen(at)finanssivalvonta.fi