Valvottavatiedote 16.8.2016 – 53/2016

Uusi luottolaitosten maksuvalmiusvaatimuksen (LCR) raportointi käynnistyy ja merkittävien valuuttojen ilmoittaminen maksuvalmiutta koskevassa raportoinnissa muuttuu

Luottolaitoksia koskevaa maksuvalmiusvaatimuksen (LCR) raportoinnista annettua täytäntöönpanoasetusta sovelletaan 10.9.2016 alkaen

Euroopan komission hyväksyi 10.2.2016 asetuksen (EU) 2016/322 maksuvalmiusvaatimuksen (LCR) raportoinnin tekniseksi täytäntöönpanostandardiksi (ITS). Asetus julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä (OJ) 10.3.2016, ja sitä sovelletaan 10.9.2016 alkaen. ITS:n raportointivaatimukset koskevat luottolaitoksia.

ITS:n mukaisen raportoinnin ensimmäinen raportointiajankohta on 30.9.2016. Tiedot on raportoitava kuukausittain. Raportointiviive on ensimmäiset kuusi kuukautta 30 kalenteripäivää ja sen jälkeen 15 kalenteripäivää.

Luottolaitosten osalta ITS:n mukaiset taulukot C72.00-76.00 (COREP LCR DA) korvaavat maksuvalmiutta koskevat taulukot C51.00-54.00 (COREP LCR). Lisäksi taulukot C72.00-76.00 korvaavat Finanssivalvonnan oman, muita kuin merkittäviä pankkeja (less significant institutions, LSI) koskevan LCRTMP-raportoinnin. Luottolaitosten osalta C51.00-54.00-taulukoiden viimeinen raportointiajankohta on 30.8.2016. LCRTMP-taulukoiden viimeinen raportointiajankohta oli 30.6.2016.

Määritykset ITS:n mukaisille taulukoille C72.00-76.00 sisältyvät Euroopan pankkiviranomaisen EBAn XBRL-taksonomian ja DPM-mallin (Data Point Model) versioon 2.4.1.1. Taksonomiaversio 2.4.1.1 astuu voimaan 30.9.2016.

Merkittävien valuuttojen ilmoittaminen maksuvalmiutta koskevassa raportoinnissa muuttuu

Taksonomiaversion 2.4.1.1 myötä COREPin maksuvalmiutta koskevassa raportoinnissa merkittäviä valuuttoja koskevat arvot (significant currencies) raportoidaan jatkossa kyseisen valuutan määräisinä, kuten määritelty asetuksen (EU) 2013/575 (CRR) artiklassa 415(2)(a).

Aiemmin merkittäviä valuuttoja koskevat arvot on maksuvalmiutta koskevissa taulukoissa raportoitu euroissa. Kaikkien valuuttojen yhteismäärä (total) ilmoitetaan edelleen euroissa CRR:n artiklan 415(1) mukaisesti.

Taksonomiaversion 2.4.1.1 mukainen valuuttamääräinen raportointi koskee syyskuussa voimaan astuvien taulukoiden C72.00-76.00 lisäksi taulukoita C51.00-54.00, C60.00-61.00 (COREP NSFR) ja C67.00-71.00 (COREP ALM).

Maksuvalmiusvaatimuksen (LCR) raportointiin tarkoitettu tiedonkeruusovellus on ladattavissa Jakelu-palvelusta syyskuun aikana.

Lisätietoja antaa

Maija Järvenpää, riskiasiantuntija, puhelin 010 831 5511 tai maija.jarvenpaa(at)finanssivalvonta.fi