Valvottavatiedote 1.6.2016 – 39/2016

Taloudellisen informaation raportointi (FINREP) raportointihetkestä 30.6.2016 alkaen

Luottolaitosten, luottoyhteisöjen ja sivuliikkeiden FINREP-raportointi solo-tasolla
Solo-tason FINREP-raportoinnin laajuus muuttuu raportointihetkestä 30.6.2016 alkaen. Muutokset perustuvat EKP:n asetukseen 2015/534.

Liitteenä olevasta excel-taulukosta ilmenevät 30.6.2016 alkaen raportoitavat F-taulut. Sivuliikkeiden raportoinnin laajuus riippuu sekä taseen koosta että siitä, mikä on sivuliikkeen perustajapankin kotivaltio.

FA- ja FT-taulujen raportointivelvollisuus poistuu luottolaitoksilta raportointihetkestä 30.6.2016 alkaen.

Nykyisissä FINREP-lomakkeissa olevat solo-raportoijien kansalliset rivit poistuvat raportointihetkestä 30.6.2016 alkaen. Erien raportointi jatkossa on ohjeistettu liitteessä.

Konsernitason FINREP-raportointiin ei tule tässä yhteydessä muutoksia.

Tiedonkeruusovellus julkaistaan Jakelu-palvelussa kesäkuun 2016 aikana.

Lisätietoja antaa

analyytikko Sinikka Taskinen, puhelin 010 831 5239, sähköposti sinikka.taskinen(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet 

Sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt ja vaihtoehtorahastojen hoitajat (AIFM)

Raportointi jatkuu kuten aikaisemmin CSV-muotoisena. Raportointi koostuu samoista FINREP-(kansallinen) / F-taulukoista ilman aiempaa kotimaa/ulkomaa erottelua. Lisäksi raportoidaan muutama liitetietotaulukko (FA ja FT).

Tiedonkeruusovelluksen työkirjat julkaistaan ja ovat ladattavissa Jakelu-palvelussa kesäkuun 2016 aikana.

Sen jälkeen kun määräykset ja ohjeet 2/2016 (Rahoitussektorin kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus) astuivat voimaan 29.3.2016, on sijoituspalveluyritysten kirjattava konserniavustukset tuloslaskelman ”tilinpäätössiirrot” -erään raportointihetkestä 31.3.2016 alkaen. (Määräyksen luku 11, kohta 143).

Lisätietoja antaa

analyytikko Per Rostedt, puhelin 010 831 5232, sähköposti per.rostedt(at)finanssivalvonta.fi