Valvottavatiedote 10.6.2016 – 42/2016

Selvitys peruspankkipalveluiden saatavuudesta ja hinnoittelusta – Fiva huolissaan pankkipalveluiden tasapuolisesta saatavuudesta

​Vuotuisessa peruspankkipalveluselvityksessä Finanssivalvonta toteaa, että peruspankkipalveluja on edelleen pääsääntöisesti hyvin saatavissa, mutta henkilöasiakaskonttoreiden vähenemisen ja niiden palvelutarjonnan rajoittamisen vuoksi pankkipalveluiden tarjonta on edelleen kaventunut paikallisesti osassa maata.

​Finanssivalvonta on huolissaan pankkipalveluiden tasapuolisesta saatavuudesta ja hinnoittelusta verkkopankki- ja maksukorttiasiointiin kykenemättömien asiakkaiden osalta. Pankkikonttorien vähenemisen seurauksena kyseiset ryhmät eivät pysty hoitamaan pankkiasioitaan yhtä helposti ja kustannustehokkaasti kuin muut asiakkaat.

Henkilöasiakaskonttoreiden määrä vähentynyt ja mobiilipalveluita lisätty

Monet pankit ovat vähentäneet henkilöasiakaskonttoreita ja supistaneet niissä tarjottavia palveluja ja lisänneet verkko- ja mobiilipalveluja. Myös pankkipalvelujen hinnoittelurakenne on muuttunut. Muutokset tarkoittavat käytännössä sitä, että asiakkaan kokemus pankkipalvelujen saatavuudesta ja hinnoittelusta on voinut muuttua paremmaksi tai huonommaksi, riippuen hänen asiointikyvystään ja -tottumuksistaan, asuinpaikastaan ja käyttämästään pankista tai pankkiryhmästä.

Uusi maksutilisääntely tuo muutoksia

Peruspankkipalvelujen tarjontaa muuttaa vielä kuluvan vuoden aikana voimaan tuleva uusi maksutilisääntely. Merkittävä muutos on verkkopankkipalvelujen sisällyttäminen ns. perusmaksutiliin liittyväksi palveluksi. Finanssivalvonta tulee seuraamaan erityisesti perusmaksutiliasiakkaille tarjottavia pankkipalveluja.

Finanssivalvonta pitää tärkeänä, että

  • verkkopankki- ja maksukorttiasiointiin kykenemättömille asiakkaille tarjotaan selkeä ja yksinkertainen palvelukokonaisuus, jonka kustannukset pysyvät kohtuullisina muiden asiakkaiden veloituksiin verrattuna
  • tarkoituksenmukaisten palvelujen valinnassa opastetaan erityisesti asiakkaita, joiden konttoripalvelut ovat kaukana tai jotka eivät kykene tai joilla ei ole mahdollisuutta verkko- tai mobiiliasiointiin. Samassa yhteydessä ikääntyneille ja toimintarajoitteisille tulisi selvittää mahdolliset valtuutuskäytännöt
  • verkko- ja mobiiliasioinnin käyttöliittymät suunnitellaan niin selkeiksi, että myös toimintarajoitteisilla ja verkkoasiointiin tottumattomilla olisi mahdollisuus ja luottamusta käyttää niitä.

Finanssivalvonta antoi eduskunnan pankkivaltuustolle selvityksen peruspankkipalveluiden saatavuudesta ja hinnoittelusta 8.6.2016. Selvityksen tiedot perustuivat pääsääntöisesti kuluvan vuoden maaliskuussa toteutettuun pankkipalvelukyselyyn.

Finanssiasiakas.fi > Finanssialan palveluita > Pankkipalvelut > Peruspankkipalvelut

Lisätietoja antavat

  • toimistopäällikkö Timo Peltonen, puhelin 010 831 5551
  • osastopäällikkö Jarmo Parkkonen puhelin 010 831 5255