Valvottavatiedote 22.6.2016 – 44/2016

Muutoksia arvopaperimarkkinoiden toimintaa koskeviin Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin

Finanssivalvonta kumoaa 3.7.2016 lukien liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuutta koskevat määräykset ja ohjeet 7/2013. Samalla päivämäärällä tulevat voimaan uudet määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräyksiä ja ohjeita tiedonantovelvollisuudesta, jotka koskevat omien osakkeiden hankintaan liittyvää julkistamisvelvollisuutta, säänneltyjen tietojen julkistamista ja saatavilla pitoa sekä vaihtoehtoisia tunnuslukuja.

Lisäksi Finanssivalvonta kumoaa 3.7.2016 lukien seuraavat määräykset ja ohjeet:

  • 10/2013 Markkinoiden väärinkäyttöön liittyvä ilmoitusvelvollisuus
  • 11/2013 Sijoitussuositusten laatiminen ja levittäminen
  • Standardi 5.3 Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit

Muutokset johtuvat 3.7.2016 sovellettavaksi tulevasta markkinoiden väärinkäyttöasetuksesta.

Finanssivalvonta julkaisee jatkossa tiedonantovelvollisuuteen ja markkinoiden väärinkäyttöasetukseen liittyvää käytännön ohjeistusta verkkopalvelussaan.

Lisätietoja antavat

  • johtava asiantuntija Ville Kajala, puh. 010 831 5226
  • markkinavalvoja Anu Lassila-Lonka, puh. 010 831 5566

Liite

Määräykset ja ohjeet 6/2016