Valvottavatiedote 13.9.2016 – 61/2016

Muutokset määräyksiin ja ohjeisiin 25/2013 ”Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit” voimaan 15.9.2016

Finanssivalvonta on antanut 30.8.2016 vakavaraisuuden laskentaa ja suuria asiakasriskejä koskevat päivitetyt määräykset ja ohjeet No 25/2013.

​Muutosten sisältö

Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita vakavaraisuuden laskennasta ja suurista asiakasriskeistä on muutettu seuraavasti:

  • Lukuun 4 Omat varat ja niiden vähimmäismäärä on lisätty viittaukset Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) ja Finanssivalvonnan julkaisemiin dokumentteihin pääomainstrumentteihin ja omien varojen laadun arviointiin liittyen.
  • Suuria asiakasriskejä koskevaan lukuun 11 on lisätty suositus valvottaville noudattaa EBAn antamia ohjeita pankkitoimintaa säännellyn kehyksen ulkopuolella harjoittavien varjopankkiyhteisöjen vastuiden rajoittamisesta (EBA/GL/2015/20).
  • Vähimmäisomavaraisuusasteen laskemiseen ja julkaisemiseen liittyvä toimivaltaisen viranomaisen harkintaa koskeva luku 12 on poistettu tarpeettomana. Komission delegoitu asetus (EU) 2015/62 EU:n vakavaraisuusasetuksen (EU) 575/2013 muuttamisesta vähimmäisomavaraisuusasteen osalta edellyttää vähimmäisomavaraisuusasteen laskemista vuosineljänneksen lopun tietojen perusteella. Vaihtoehtoista laskentatapaa ei enää ole.

Muutosten voimaantulo

Määräyksiin ja ohjeisiin tehdyt muutokset tulevat voimaan 15.9.2016, lukuun ottamatta 11 luvun (5) kappaletta, joka tulee voimaan 1.1.2017.

Lisätietoja antaa

johtava riskiasiantuntija Taina Erovaara-Williams, puhelin 010 831 5422 tai sähköposti taina.erovaara-williams(at)finanssivalvonta.fi.

Liitteet