Valvottavatiedote 29.3.2016 – 20/2016

Luottolaitoksia koskeva likviditeetin lisämetriikan ilmoittamisesta annettu komission täytäntöönpanoasetus hyväksytty 1.3.2016

​Euroopan komissio on hyväksynyt 1.3.2016 asetuksen (EU) 2016/313 likviditeetin lisämetriikan (AMM) tekniseksi täytäntöönpanostandardiksi (ITS). Asetus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä (OJ) 5.3.2016. ITS:n raportointivaatimukset koskevat luottolaitoksia.

Asetuksesta on jätetty pois maturiteettiluokkia koskeva taulukko C 66.00, joka oli mukana Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) lopullisessa ITS luonnoksessa, koska komissio katsoi että maturiteettiluokkien pakollisesta ilmoittamisesta syntyvät hyödyt eivät ole oikeassa suhteessa tästä aiheutuvaan ylimääräiseen sääntelyrasitteeseen. Komissio on pyytänyt EBAa päivittämään maturiteettitaulukkoa mahdollisimman nopeasti vastaamaan maksuvalmiusvaatimuksesta annetussa komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2015/61 tarkoitettua raportointia ja toimittamaan se komission hyväksyttäväksi. Ennen ITS:n mukaisten maturiteettiluokkien ilmoittamista valvojat voivat edellyttää ylimääräistä kansallista raportointia maturiteettiluokista.

Likviditeetin lisämetriikan ensimmäinen raportointiajankohta on 30.4.2016 niiden laitosten osalta, jotka raportoivat tiedot kuukausittain. Laitokset, jotka täyttävät kaikki asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa mainitut edellytykset, voivat raportoida tiedot neljännesvuosittain ja tällöin ensimmäinen raportointiajankohta on 30.6.2016. Raportointiviive kuukausittaisten raporttien osalta on ensimmäiset kuusi kuukautta 30 kalenteripäivää 15 kalenteripäivän sijasta. Asetuksen julkaisuajankohdan ja asetuksen edellyttämän raportoinnin aloittamisen välillä ei ole normaalia kuuden kuukauden periodia, koska raportointivaatimukset ovat olleet tiedossa jo tammikuusta 2014 lähtien, eivätkä ne ole juurikaan muuttuneet EBAn ehdottamista vaatimuksista prosessin aikana. Kuuden kuukauden periodi asetuksen hyväksymisen ja toimeenpanon välillä on tarkoitettu koskemaan raportointia, joihin laitoksilla ei ole ollut mahdollisuutta varautua.

Raportointiin tarkoitettu tiedonkeruusovellus on ladattavissa Jakelu-palvelusta huhtikuun aikana.

Finanssivalvonnan M-raportointi jatkuu toistaiseksi normaalisti.

Komission täytäntöönpanoasetus (pdf)

Lisätietoja antaa

riskiasiantuntija Tomi Halme, puhelin 010 831 5233 tai tomi.halme(at)finanssivalvonta.fi