Valvottavatiedote 22.6.2016 – 43/2016

Kesken tilikauden ja tilikauden päätteeksi kertyneiden voittojen COREP-raportoinnissa epätarkkuutta

Finanssivalvonta on valvontatyössään havainnut epätarkkuutta joidenkin valvottavien COREP-raportoinnissa seuraavan asian osalta:

Kertyneiden voittojen sisällyttäminen ydinpääomaan COREP-raportoinnissa kesken tilikauden tai tilikauden päätteeksi on sallittu vasta, kun yhteisö on muodollisella päätöksellä (yleensä yhtiökokous) vahvistanut tilikauden lopullisen voiton tai tappion. Vaihtoehtoisesti yhteisö voi Finanssivalvonnan etukäteisellä luvalla sisällyttää kesken tilikauden ja tilikauden päätteeksi voitot ydinpääomaan ennen asiasta tehtyä muodollista päätöstä. Ohjeet lupamenettelylle löytyvät Finanssivalvonnan verkkopalvelusta.

​Euroopan Keskuspankin (EKP) suorassa valvonnassa oleville merkittäville luottolaitoksille luvan myöntää EKP.

Jos yhteisöllä ei COREP-raportoinnin aikataulun mukaisena ajankohtana ole vielä muodollista päätöstä tilikauden lopullisesta voitosta tai sillä ei ole Finanssivalvonnan etukäteistä lupaa voiton sisällyttämisestä ydinpääomaan, tulee COREP-raportoinnin C01-lomakkeella rivillä 150 Hyväksyttävien voittojen ja tappioiden määrän olla nolla. Rivillä 150 näkyvä luku on rivien 160 ja 170 summa. Rivillä 160 Emoyrityksen omistajille osoitettava voitto tai tappio raportoidaan raportoivan yhteisön voitto tai tappio kokonaisuudessaan. Rivillä 170 Ei-hyväksyttävä osuus kesken tilikauden tai tilikauden päätteeksi kertyneistä voitoista raportoidaan miinusmerkkisenä rivillä 160 raportoitu voitto, jonka sisällyttämiselle ydinpääomaan ei ole lupaa. Riville 150 Hyväksyttävät voitot ja tappiot jää vain se osuus tilikauden voitosta, joka on säännösten mukaan sallittu sisällyttää ydinpääomaan. Konsolidoidulla tasolla käytetään tarvittaessa rivejä 230 Ydinpääomaan sisällytetyt vähemmistöosuudet ja 240 Lisävähemmistöosuuksista johtuvat siirtymävaiheen mukautukset.

On huomioitava, että kesken tilikauden tai tilikauden päätteeksi syntyneet tappiot on aina vähennettävä heti ydinpääomasta.

Valvottavia kehotetaan kiinnittämään huomiota COREP-raportoinnin oikeellisuuteen. 

Lisätietoja antaa

Per Rostedt, sähköposti per.rostedt(at)finanssivalvonta.fi