Valvottavatiedote 16.9.2016 – 62/2016

Finanssivalvonnan vuoden 2016 valvontamaksut

Finanssivalvonnan johtokunta päätti vuoden 2016 valvontamaksuista 30.8.2016. Maksut erääntyvät maksettaviksi 14.10.2016. Valvontamaksut määrätään Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain (879/2008) nojalla. Laki on luettavissa valtion säädöstietopankissa Finlexissä osoitteessa http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2008/20080879

​Lisätietoja osoitteesta

invoicing(at)bof.fi.