Valvottavatiedote 4.5.2016 – 32/2016

Eläkelaitosten sääntömuutosten vahvistaminen vuonna 2016

Työeläkejärjestelmää koskevaa lainsäädäntöä on uudistettu. Eläkeuudistukseen liittyvät lakimuutokset tulevat voimaan 1.1.2017. Eläkeuudistus aiheuttaa muutostarpeita useiden eläkelaitosten sääntöihin. Hakemusruuhkan vuoksi on odotettavissa, että eläkelaitosten sääntömuutosasioiden käsittelyajat Finanssivalvonnassa tulevat olemaan tavanomaista pidemmät loppuvuonna 2016 ja alkuvuonna 2017. Käsittelyn sujuvuuden kannalta hakijan on hyvä kiinnittää erityistä huomioita sääntömuutoksen vahvistamista koskevan hakemuksen laatuun ja erityisesti hakemuksen perusteluihin.  Sääntömuutoshakemukseen tulee liittää perustelut sääntömuutoksille, kokonaiset säännöt sellaisina, kuin ne ovat muutosten jälkeen sekä eläkesäätiöasetuksen (1778/1995) 1 §:ssä tai vakuutuskassa-asetuksen (1665/1992) 1 §:ssä edellytetyt asiakirjat.

​Sääntömuutos tulee voimaan siitä päivästä alkaen, jolloin Finanssivalvonta tekee päätöksen sääntömuutoksen vahvistamisesta. Sääntömuutos voidaan kuitenkin vahvistaa tulemaan voimaan jo aikaisintaan siitä päivästä alkaen, jolloin hakemus on saapunut Finanssivalvontaan, tässä tapauksessa kuitenkin aikaisintaan 1.1.2017 alkaen. Hakemuksessa tulee mainita, jos sääntömuutos halutaan voimaan tietystä päivämäärästä alkaen. Näin ollen hakemus on mahdollista jättää Finanssivalvontaan jo syksyllä 2016, ja sääntömuutokset voidaan vahvistaa tulemaan voimaan 1.1.2017 alkaen. Finanssivalvonta käsittelee hakemukset saapumisjärjestyksessä. Finanssivalvonta pyytää huomioimaan edellä olevan ja toimittamaan sääntömuutosten vahvistamista koskevat hakemukset mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta sääntömuutosten vahvistaminen riittävän ajoissa olisi mahdollista.

Lisätietoja antaa

avustava lakimies Tiia Hartikainen, puhelin 010 831 5522, tiia.hartikainen(at)finanssivalvonta.fi