Valvottavatiedote 7.4.2016 – 22/2016

EKP julkaissut asetuksen ja ohjeen vakavaraisuussääntelyyn liittyvien ja viranomaisen harkintavaltaan jätettyjen sääntelyoptioiden soveltamisesta

Euroopan keskuspankki (EKP) on todennut kansallista harkintavaltaa sisältävien sääntelyoptioiden olevan merkittävä este yhtenäisten kilpailuedellytysten toteutumiselle rahoituspalvelujen tarjoamisessa. Tästä syystä se on 24.3.2016 julkaissut asetuksen ja ohjeen vakavaraisuussääntelyyn liittyvien viranomaisen harkintavaltaa sisältävien sääntelyoptioiden soveltamisesta sen suorassa valvonnassa oleviin luottolaitoksiin.

EKP:n asetuksessa säädetään toimivaltaisen viranomaisen harkintaan jätettyjen optioiden käytöstä. Asetus on suoraan sitovaa lainsäädäntöä EKP:n suorassa valvonnassa oleville luottolaitoksille.

EKP:n antama ohje on lähinnä tarkoitettu helpottamaan kansallisista valvontaviranomaisista ja EKP:n valvontaviranomaisista muodostettujen yhteisten valvontaryhmien työtä, kun ne tekevät päätöksiä suorassa valvonnassa olevien valvottavien hakemuksiin ja valvontaan liittyen.

Toimivaltaisen viranomaisen harkintavaltaan jätetyistä sääntelyoptioista on Suomessa säädetty Finanssivalvonnan määräyksissä ja ohjeissa 25/2013: Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit sekä Finanssivalvonnan 31.12.2013 julkaisemassa kannanotossa EU:n vakavaraisuusasetukseen sisältyvistä toimivaltaisen viranomaisen harkintaan jätetyistä sääntelyoptioista. EKP:n antaman ohjeen ja asetuksen johdosta Finanssivalvonta päivittää edellä mainitun määräyksensä ja kannanottonsa.

Lisätietoja antaa

osastopäällikkö Jyri Helenius, puhelin 010 831 5312 tai jyri.helenius(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet

EKP:n asetus
EKP:n ohje (pdf)