Valvottavatiedote 10.8.2016 – 52/2016

EBAn lausuntopyyntö luottolaitosten luottoriskikäytänteistä ja odotettavissa olevien luottotappioiden kirjaamisen ohjeistuksesta

Euroopan pankkiviranomainen (EBA) on julkaissut lausuntopyynnön luottolaitosten luottoriskikäytänteiden ja odotettavissa olevien luottotappioiden kirjaamisen ohjeistuksesta. Ohje perustuu Baselin komitean joulukuussa 2015 julkaisemaan ohjeistukseen samasta asiasta.

​Ohjeluonnos sisältää luottoriskin hallinnan periaatteita luottolaitoksille sekä valvonnasta vastaaville viranomaisille. Ohjeluonnoksessa on myös tarkentavaa ohjeistusta 1.1.2018 voimaan tulevan IFRS 9 standardin Rahoitusinstrumentit, arvonalentumisen soveltamiselle luottolaitoksissa.

Ohjeistuksen tavoitteena on yhdenmukaisten, tehokkaiden ja toimivien valvontakäytäntöjen aikaansaaminen Euroopan finanssivalvontajärjestelmässä (EFVJ) sekä unionin oikeuden yhteisen, yhtenäisen ja johdonmukaisen soveltamisen varmistaminen. EBAn valtuus laatia ohjeistusta perustuu sääntelyn (EU) 1093/2010 artiklaan 16.

EBA pyytää kommentteja julkisessa konsultaatiossa, joka jatkuu 26.10.2016 asti. EBA järjestää julkisen kuulemisen 3.10.2016. Lausuntopyyntö on luettavissa EBAn verkkopalvelussa Draft Guidelines on credit institutions’ credit risk management practices and accounting for expected credit losses. Ohjeen on suunniteltu tulevan voimaan 1.1.2018.

Lisätietoja antaa

  • tilinpäätösasiantuntija Teija Rehn, puhelin 010 831 5531 ja sähköposti teija.rehn(at)finanssivalvonta.fi
  • johtava vakavaraisuusasiantuntija Jaana Ladvelin, puhelin 010 831 5313 ja sähköposti jaana.ladvelin(at)finanssivalvonta.fi