Valvottavatiedote 8.2.2016 – 12/2016

EBA on julkaissut lausunnot ohjeista rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen sääntelyn noudattamisesta riskiperusteisesti

Euroopan pankkiviranomainen EBA on julkaissut lausunnot yhteisesti Euroopan arvopaperimarkkinavalvojan ESMAn ja Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen EIOPAn kanssa toteutetusta konsultaatiosta.   Konsultaatiossa pyydettiin lausuntoja ohjeisiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen sääntelyn noudattamisesta riskiperusteisesti.

Kansallisille valvojille suunnatussa ohjeessa käsitellään muun muassa niin sanottua neljännen rahanpesudirektiivin mukaista riskiperusteista lähestymistapaa ja sen ominaispiirteitä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen valvonnassa.

Valvontaviranomaisille sekä finanssilaitoksille suunnattu ohje on tarkoitettu tukemaan ilmoitusvelvollisia niiden arvioidessa yksinkertaistettua ja tehostettua tuntemisvelvollisuutta edellyttäviä riskitekijöitä sekä auttamaan valvojia niiden arvioidessa valvottaviensa menettelytapoja.

Lausunnot ovat luettavissa EBAn verkkosivuilla.

Lisätietoja antaa

lakimies Maarit Pihkala, puhelin 010 831 5240, sähköposti maarit.pihkala(at)finanssivalvonta.fi.