Valvottavatiedote 8.1.2016 – 2/2016

EBA julkaissut konsultaatiopaperin valvojien välisestä yhteistyöstä ja tiedonvaihdosta rajat ylittävissä maksupalveluissa

Toisen maksupalveludirektiivin artiklan 28 kohdassa 5 Euroopan pankkiviranomaiselle (EBA) annetaan mandaatti laatia tekninen sääntelystandardi (Regulatory Technical Standard, RTS) koskien valvojien välistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa, kun maksulaitokset tarjoavat palveluita useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa. EBA julkaisi aiheesta 11.12.2015 konsultaatiopaperin, jonka liitteenä on luonnos RTS:stä.

Konsultaatio päättyy 11.3.2016.

Konsultaatiopaperi on luettavissa EBAn verkkopalvelussa.  

Lisätietoja antavat

  • Terhi Wathén, terhi.wathen(at)finanssivalvonta.fi, puhelin 010 831 5218
  • Anne Nisén, anne.nisen(at)finanssivalvonta.fi, puhelin 010 831 5211