Valvottavatiedote 15.10.2015 – 38/2015

Vakuutusyhtiöiden vakavaraisuuslaskennassa käytettävän riskittömän korkokäyrän päätearvo pysyy 4,2 %:ssa ainakin vuoden 2016 loppuun

​Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen EIOPA on ehdottanut, että Solvenssi II:ssa käytettävän riskittömän korkokäyrän päätearvo (UFR) säilyisi euron osalta muuttumattomana ainakin vuoden 2016 loppuun. Tällä hetkellä se on 4,2 %.

EIOPA on parhaillaan arvioimassa uudelleen, miten päätearvoa mahdollisesti jatkossa päivitetään. Lausuntokierroksen jälkeen syksyllä 2016 EIOPA tekee ehdotuksen sekä itse menetelmästä että siitä, milloin päätearvoa jatkossa muutetaan. EIOPAn ehdotusta valmistellaan siltä pohjalta, että päätearvon muuttumisesta huolimatta Solvenssi II:n laskentakehikko pysyy riittävän vakaana.

Lisätietoja antaa

johtava matemaatikko Jari Niittuinperä, puhelin 010 831 5517

Liite

Linkki EIOPAn verkkopalveluun