Valvottavatiedote 31.3.2015 – 12/2015

Solvenssi II:een liittyvät ohjeet, osa I voimaan 1.4.2015

Finanssivalvonta saattaa voimaan Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) 2.2.2015 julkaisemat ohjeet

 • Sopimusrajoja koskevat ohjeet (EIOPA-BoS-14/165 FI)
 • Vakuutusteknisen vastuuvelan arvostaminen (EIOPA-BoS-14/166 FI)
 • Ohjeita omien varojen luokitteluun (EIOPA-BoS-14/168 FI)
 • Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen (EIOPA-BoS-14/167 FI)
 • Erillään pidettävät rahastot (EIOPA-BoS-14/169 FI)
 • Look-through-jaottelumenetelmä (EIOPA-BoS-14/171 FI)
 • Perusriskiä koskevat ohjeet (EIOPA-BoS-14/172 FI)
 • Ohjeet menevän jälleenvakuutuksen järjestelyjen soveltamisesta vahinkovakuutusriskiala osioon (EIOPA-BoS-14/175 FI)
 • Ohjeet henkivakuutusriskiosion soveltamiseen (EIOPA- BoS-14/175 FI)
 • Sairausvakuutukseen liittyvä katastrofiriskin alaosio (EIOPA- BoS-14/176 FI)
 • Markkina- ja vastapuoliriskille altistumisen käsittely standardikaavassa (EIOPA-BoS-14/174 FI)
 • Sidosyritysten, myös omistusyhteysyritysten käsittely (EIOPA-BoS-14/170 FI)
 • Vakuutusteknisen vastuuvelan ja laskennallisten verojen tappioiden vaimennusvaikutus (EIOPA-BoS-14/177 FI)
 • Yrityskohtaiset parametrit (EIOPA-BoS-14/178 FI)
 • Sisäisten mallien käyttö (EIOPA-BoS-14/180 FI)
 • Ryhmän vakavaraisuutta koskevat ohjeet (EIOPA-BoS-14/181 FI)

EIOPAn ohjeet on annettu sekä kansallisille valvojille että valvottaville. Finanssivalvonta suosittaa ohjeessaan, että ohjeiden soveltamisalaan kuuluvat yhteisöt noudattavat edellä mainittuja EIOPAn ohjeita. Ohjeita sovelletaan kaikkiin henki-, vahinko- ja jälleenvakuutusyhtiöihin sekä Solvenssi II -mukaisiin ryhmiin.

Finanssivalvonnan ohjeet tulevat voimaan 1.4.2015, lukuun ottamatta ohjetta Vakuutusteknisen vastuuvelan ja laskennallisten verojen tappioiden vaimennusvaikutuksesta (EIOPA-BoS-14/177 FI), joka tulee voimaan 1.1.2016.

Lisätietoja antaa

johtava riskiasiantuntija Teija Korpiaho, puhelin 010 831 5528, teija.korpiaho(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet

Määräykset ja ohjeet 1/2015: Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt; Solvenssi II -ohjeet, osa I 1/2015