Valvottavatiedote 17.3.2015 – 9/2015

Seuraamus- ja rikemaksun mitoittamisen periaatteet ja rikemaksutaulukon kumoaminen

Finanssivalvonta on julkaissut verkkosivuillaan periaatteet, jotka se ottaa huomioon seuraamus- ja rikemaksun mitoittamista koskevassa kokonaisarvioinnissaan. Periaatteet eivät ole tyhjentäviä. Samalla Finanssivalvonnan julkaisema ohjeellinen rikemaksutaulukko on kumottu.

Periaatteiden julkaiseminen ja rikemaksutaulukon kumoaminen perustuu Finanssivalvonnasta annetun lain muutokseen (611/2014).1 

Seuraamus- ja rikemaksujen suuruuteen vaikuttavia tekijöitä 

Lisätietoja antavat

yksikönpäällikkö, johtava neuvonantaja Sonja Lohse, puhelin 010 831 5311
johtava lakimies Olli Laurila, puhelin 010 831 5337.
 

1 Ks. lain 41 §:n yksityiskohtaiset perustelut.