Valvottavatiedote 17.9.2015 – 36/2015

Selvitys peruspankkipalveluiden saatavuudesta ja hinnoittelusta

Vuotuisessa peruspankkipalveluselvityksessä Finanssivalvonta toteaa, että henkilöasiakaskonttoreiden määrä on viime vuosina vähentynyt, ja että konttoriverkoston harvenemisen ja palvelutarjonnan rajoittamisen vuoksi osassa maata pankkipalveluja ei ole saatavissa entiseen tapaan. Palveluiden saatavuuden voidaankin katsoa paikallisesti kaventuneen viime vuosien aikana.                   

Palveluiden saatavuus ja hinnoittelu

Peruspankkipalveluista veloitettavien maksujen tulee olla kohtuullisia. Joidenkin palvelujen hinnat ovat viime vuosina kohonneet. Hinnankorotukset, samoin kuin heikennykset konttoripalvelujen tarjonnassa, koskevat usein myös asiakkaita, jotka eivät kykene käyttämään maksukorttia tai verkkopalvelua.

Asiakkaita opastettava sopivien palveluiden valinnassa

Henkilöasiakaskonttoreiden väheneminen ja niiden palvelutarjonnan supistaminen voi paikallisesti heikentää pankkipalvelujen saatavuutta, erityisesti jos asiakkaalla ei ole käytössään maksukorttia tai verkkopankkia. Näin on esimerkiksi iäkkäämpien asiakkaiden kohdalla. Finanssivalvonta pitää tärkeänä, että pankit opastavat asiakkaita sopivien palveluiden valinnassa, sillä asiakas voi myös omilla valinnoillaan vaikuttaa palvelujen saatavuuteen ja kustannuksiin, joita hän joutuu palveluista maksamaan.

Finanssivalvonta antoi eduskunnan pankkivaltuustolle selvityksen

peruspankkipalveluiden saatavuudesta ja hinnoittelusta 11.9.2015. Selvityksen tiedot perustuivat pääsääntöisesti kuluvan vuoden maaliskuussa toteutettuun pankkipalvelukyselyyn.

Finanssiasiakas.fi > Finanssialan palveluita > Pankkipalvelut > Peruspankkipalvelut

Lisätietoja antavat

  • toimistopäällikkö Timo Peltonen, puhelin 010 831 5551
  • osastopäällikkö Jarmo Parkkonen puhelin 010 831 5255