Valvottavatiedote 28.12.2015 – 62/2015

Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuuden laskenta ja raportointi – määräykset ja ohjeet voimaan 1.1.2016

Finanssivalvonta on antanut 7.12.2015 rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuuden laskentaa ja raportointia koskevat määräykset ja ohjeet.

Määräysten ja ohjeiden sisältö ja tavoite

Määräyksissä ja ohjeissa on huomioitu rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuuden laskentamenetelmiä koskevat uudet ja muuttuneet säännökset sekä ryhmittymien laskennan pohjana olevien toimialakohtaisten vakavaraisuussäännösten muutokset. Samalla esitysmuoto on muutettu täyttöohjeen muotoon.

Määräysten ja ohjeiden tavoitteena on yhtenäistää ja tarkentaa ryhmittymien vakavaraisuuden laskentaa ja raportointia ja varmistaa näin, että Finanssivalvonta pystyy valvomaan ryhmittymien vakavaraisuutta tasapuolisesti ja varmistumaan siitä, että omia varoja koskevat lisävaatimukset täyttyvät ryhmittymätasolla.

Määräysten ja ohjeiden voimaantulo

Määräykset ja ohjeet tulevat voimaan 1.1.2016.

Kumotut määräykset

Määräykset ja ohjeet kumoavat voimaan tullessaan seuraavat määräykset ja ohjeet:

  • Finanssivalvonnan standardin RA4.12 Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden raportointi 
  • Vakuutusvalvontaviraston vakuutusyhtiöille, työeläkevakuutusyhtiöille, vakuutusyhdistyksille, vakuutusomistusyhteisöille, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeille ja lailla perustetuille eläkelaitoksille antaman määräys- ja ohjekokoelman Dnro 9/1101/2011 luku 14.2 Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuuden laskennassa käytettävät menetelmät.

Saadut lausunnot

Määräysten ja ohjeiden johdosta annetuista lausunnoista on laadittu palauteyhteenveto. Palauteyhteenveto ja saadut lausunnot ovat nähtävillä Finanssivalvonnan verkkopalvelussa määräysten ja ohjeiden yhteydessä.

Lisätietoja antaa

johtava vakavaraisuusasiantuntija Jaana Ladvelin, puhelin 010 831 5313, jaana.ladvelin(at)finanssivalvonta.fi.

Liite

Määräykset ja ohjeet 7/2015: ja tiedonkeruutaulukot RVA1 ja RVA2