Valvottavatiedote 1.6.2015 – 23/2015

Määräykset ja ohjeet 1/2014 muuttaminen ja erääntyneiden ja järjestämättömien saamisten sekä arvonalentumistappioiden J-viranomaisraportoinnin (lomake J01F) lopettaminen

Finanssivalvonta on muuttanut Määräykset ja ohjeet 1/2014 koskien Luottolaitosten riskitiedonkeruuta siten, että määräyksestä on poistettu J-viranomaisraportointia (lomake J01F) koskevat kohdat (muutettu 22.5.2015, voimaan 1.6.2015).

Samassa yhteydessä kyseiseen määräykseen ja ohjeeseen on tehty pieniä muutoksia: soveltamisalaa on täsmennetty, tarpeettomia lainkohtia on poistettu, kappaleiden järjestystä on muutettu ja tekstin kieliasua parannettu.

Määräysmuutoksen seurauksena luottolaitosten ei enää 1.6.2015 ajankohdasta lähtien tarvitse raportoida Finanssivalvonnalle J-viranomaisraporttia (JO1F-lomaketta). Tällä muutoksella Finanssivalvonta haluaa karsia päällekkäistä raportointia.

Pankkijärjestelmän tila – viranomaisraportin (lomakkeet S01F ja S02F) raportointivelvollisuus jatkuu edelleen, koska ongelmasaamisia sektoreittain/toimialoittain ei muista viranomaisraporteista saada.

Lisätietoja antaa

riskiasiantuntija Tülin Bedretdin, puhelin 010 831 5429, tylin.bedretdin(at)finanssivalvonta.fi

Liite

Määräykset ja ohjeet 1/2014: Luottolaitosten riskitiedonkeruu