Valvottavatiedote 27.10.2015 – 40/2015

Finanssivalvonnan vuoden 2015 valvontamaksut

Johtokunta päätti vuoden 2015 valvontamaksuista 14.10.2015. Maksut erääntyvät maksettaviksi 27.11.2015. Valvontamaksut määrätään Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain (879/2008) nojalla. Laki on luettavissa valtion säädöstietopankissa Finlexissä osoitteessa http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2008/20080879

Lisätietoja

invoicing(at)bof.fi