Valvottavatiedote 17.12.2015 – 55/2015

EBAn lausuntopyyntö koskien ohjeistusta ICAAP- ja ILAAP-prosesseista kerättävälle tiedolle

Euroopan pankkiviranomainen (EBA) on 11.12.2015 julkaissut lausuntopyynnön ohjeistuksesta valvojalle toimitettavista tiedoista liittyen vakavaraisuuden (ICAAP) ja likviditeetin (ILAAP) hallintaprosesseihin.

Ohjeluonnoksessa määritellään, mitä tietoja valvojien tulee saada valvottavan ICAAP- ja ILAAP -prosesseista ja sisällöstä, voidakseen tehdä oman valvojan arvionsa. Ohje täydentää ohjeita valvojan arviointiprosessin (SREP) yhteisistä menettelyistä ja menetelmistä (EBA/GL/2014/13).

Lausuntopyyntö on luettavissa EBAn verkkopalvelussa Guidelines on ICAAP and ILAAP information. Lausuntoaika jatkuu 11.3.2016 asti. EBA järjestää julkisen kuulemisen 16.2.2016. Ohjeen on suunniteltu tulevan voimaan 30.6.2016.


Lisätietoja antaa

  • vastuuvalvoja Erika Penttilä, puhelin 010 831 5270 ja sähköposti erika.penttila(at)finanssivalvonta.fi
  • riskiasiantuntija Marjo Risku, puhelin 010 831 5275 ja sähköposti marjo.risku(at)finanssivalvonta.fi