Valvottavatiedote 17.10.2014 – 65/2014

Muutetut määräykset ja ohjeet 3/2013 asiakasvalitusten käsittelystä voimaan 27.10.2014

Finanssivalvonta on antanut ohjeet asiakasvalitusten käsittelemisestä vakuutusyhtiöissä, -yhdistyksissä ja -edustajissa määräys- ja ohjekokoelmassa 3/2013. Nyt näitä ohjeita täydennetään luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten, rahastoyhtiöiden, maksulaitosten ja vaihtoehtorahastojen hoitajien valitusten käsittelemistä koskevilla ohjeilla.

Ohjeilla Finanssivalvonta saattaa kansallisesti voimaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ja Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) antaman ohjeen (JC 2014 43) Arvopaperialaa (ESMA) ja pankkialaa (EPV) koskevat ohjeet valitusten käsittelystä. Finanssivalvonta suosittaa ohjeessaan, että luottolaitokset, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt ja maksulaitokset sekä vaihtoehtorahastojen hoitajat siltä osin kun ne tarjoavat sijoituspalveluja, noudattavat ESMAn ja EBAn ohjetta.

Ohjeiden soveltamisalaan kuuluvat luottolaitokset, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt ja maksulaitokset sekä ne vaihtoehtorahastojen hoitajat, jotka harjoittavat vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) 3 luvun 2 §:n 2 momentissa ja 3 §:ssä tarkoitettua toimintaa. Lisäksi soveltamisalaan kuuluvat muissa kuin ETA-valtioissa toimiluvan saaneiden ulkomaisten luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten Suomessa olevat sivuliikkeet sekä muissa kuin ETA-valtioissa toimiluvan saaneet ulkomaiset sijoituspalveluyritykset, jotka tarjoavat sijoituspalvelua sivuliikettä perustamatta.

Lisätietoja antavat

  • osastopäällikkö Jarmo Parkkonen, puhelin 010 831 5255, sähköposti jarmo.parkkonen(at)fiva.fi
  • markkinavalvoja Eeva-Liisa Raitanen, puhelin 010 831 5553, sähköposti eeva-liisa.raitanen(at)fiva.fi.

Liitteet