Valvottavatiedote 14.3.2014 – 12/2014

Määräykset ja ohjeet 1/2014: Luottolaitosten riskitiedonkeruu voimaan 31.3.2014

Finanssivalvonta on antanut 6.3.2014 luottolaitosten riskitiedonkeruuta koskevat määräykset ja ohjeet.

Määräysten sisältö ja tavoite

Luottolaitosten riskialuekohtaiset tiedonkeruut on uudistettu FINREP- ja COREP -tiedonkeruiden käyttöönoton yhteydessä. Luotto- ja korkoriskiraportoinnissa sekä suurimpien vastapuolten raportoinnissa siirrytään käyttämään ko. tiedonkeruiden mukaisia käsitteitä ja määritelmiä. Määräyksiin ja ohjeisiin on yhdistetty Pankkijärjestelmän tila (S)-, Järjestämättömät saamiset (J)- ja Korkoriski (R)- sekä Suurimpien vastapuolten ilmoittaminen (V) -tiedonkeruut.

Määräysten ja ohjeiden sisältämien valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle perustuu Finanssivalvonnalle annettuihin määräyksenantovaltuuksiin ja Euroopan komission täytäntöönpanoasetukseen.

Saadut lausunnot

Määräysten ja ohjeiden johdosta on laadittu palauteyhteenveto. Palauteyhteenveto ja saatu lausunto ovat liitteinä.

Voimaantulo

Määräykset ja ohjeet tulevat voimaan 31.3.2014. Tiedot toimitetaan Finanssivalvonnalle 30.5.2014 mennessä. Suurimmat vastapuolet -tiedonkeruun lomakkeet julkaistaan myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana, ja tiedonkeruun ensimmäinen raportointiajankohta on 30.6.2014.

Kumotut määräykset ja ohjeet

Määräykset ja ohjeet kumoavat voimaan tullessaan Finanssivalvonnan standardit RA4.6 Järjestämättömien ja nollakorkoisten saamisten ilmoittaminen ja RA4.5 Korkoriskin ilmoittaminen, sekä 1.7.2014 alkaen määräykset ja ohjeet 9/2012 Suurimpien vastapuolten ilmoittaminen.

Lisätietoja antavat

  • riskiasiantuntija Seppo Pitkänen, puhelin 010 831 5376, sähköposti seppo.pitkanen(at)finanssivalvonta.fi (S-, J- ja V-raportointi) ja
  • riskiasiantuntija Mika Arala, puhelin 010 831 5543, mika.arala(at)finanssivalvonta.fi (R-raportointi).

Liitteet

Määräykset ja ohjeet 1/2014: Luottolaitosten riskitiedonkeruu

  • J-raportointi   
  • S-raportointi S01F  , S02F
  • R-raportointi
  • Palaute saaduista lausunnoista
  • Saatu lausunto