Valvottavatiedote 12.12.2014 – 84/2014

LEI-tunnuksen käyttöönottoa koskevat määräykset ja ohjeet voimaan 31.12.2014

Finanssivalvonta on antanut 4.12.2014 LEI-tunnuksen käyttöönottoa koskevat määräykset ja ohjeet.

Määräysten sisältö ja tavoite

Finanssivalvonta on antanut ohjeet LEI-tunnuksen käyttöönotosta vakuutus- ja rahoitussektoreilla. Ohjeilla Finanssivalvonta saattaa kansallisesti voimaan Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) antamat ohjeet (EIOPA BoS-14-026) sekä Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) antamat suositukset (EBA/REC/2014/01).

Finanssivalvonta suosittaa ohjeessaan, että ohjeiden soveltamisalaan kuuluvat valvottavat noudattavat EIOPAn ja EBAn ohjeita ja suosituksia.

LEI-tunnuksen käyttöönotto raportoinnissa

Luottolaitosten tulee käyttää LEI-tunnusta raportoidessaan Finrep, Corep ja Asset Encumbrance (AE) tietoja raportointiajankohdalta 31.12.2014.

Ne valvottavat, joilla ei ole LEI-tunnusta (esim. sivuliikkeet), jatkavat viranomaisraportointiaan nykyisillä Tk-tunnuksilla.

Vakuutussektorilla LEI-tunnuksen käyttö aloitetaan Solvenssi II -välivaiheen raportoinnissa tilanteesta 31.12.2014.

Voimaantulo

Määräykset ja ohjeet tulevat voimaan 31.12.2014.

Lisätietoja antavat

  • johtava riskiasiantuntija Teija Korpiaho, puhelin 010 831 5528, sähköposti teija.korpiaho(at)finanssivalvonta.fi
  • analyytikko Sinikka Taskinen, puhelin 010 831 5239, sähköposti sinikka.taskinen(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet