Valvottavatiedote 16.6.2014 – 37/2014

EBA julkaissut omavaraisuusasteen julkistamista koskevan teknisen täytäntöönpanostandardiluonnoksen (ITS)

Euroopan pankkiviranomainen (EBA) julkaisi 5.6.2014 verkkopalvelussaan omavaraisuusasteen julkistamista koskevan teknisen täytäntöönpanostandardiluonnoksen, joka on lähetetty Euroopan komission hyväksyttäväksi. Julkistamista koskeva standardiluonnos seuraa 26.7.2013 julkistettua viranomaisraportointia koskevaa teknistä standardiluonnosta (Valvottavatiedote 30.7.2013).

Teknisen standardiluonnoksen sisältämä omavaraisuusastetta koskevien tietojen julkistamiskehikko koostuu neljästä kokonaisuudesta: (i) omavaraisuusasteen laskennassa käytettävien kokonaisvastuiden yhteensovittaminen vastaavien tilinpäätöstietojen kanssa; (ii) omavaraisuusastetunnusluku ja tämän laskennassa käytettävien kokonaisvastuiden erittely vastuuryhmittäin; (iii) omavaraisuusasteen laskennassa käytettäviin kokonaisvastuisiin sisältyvien tase-erien erittely vastapuoliryhmittäin; (iv) vapaamuotoinen kirjallinen kuvaus velkaantuneisuusriskin hallinnasta sekä omavaraisuusasteen kehitykseen vaikuttaneista tekijöistä julkistamisajanjaksolta.

Omavaraisuusasteen julkistamista koskeva tekninen standardi perustuu EU:n vakavaraisuusasetukseen (EU) No 575/2013 (CRR artikla 451). Standardin tarkoituksena on edistää valvottavien laitosten tietojen julkistamiskäytäntöjen yhtenäistämistä EU:ssa.

Euroopan komissiolla on EU:n vakavaraisuusasetuksen 456 artiklan 1(j) kohdan nojalla oikeus muuttaa omavaraisuusasteen laskentatapaa ennen tätä koskevien tietojen julkaisuvelvollisuuden voimaantuloa 1.1.2015. Tästä johtuen myös omavaraisuusasteen julkistamista koskeva tekninen täytäntöönpanostandardiluonnos voi muuttua sisällöltään mahdollisten laskentatapamuutosten huomioimiseksi.

Teknisen sääntelystandardin luonnos on luettavissa EBAn verkkopalvelussa.

Lisätietoja antaa

Analyytikko Janne Hukka, puhelin 010 831 5256, ja sähköposti janne.hukka(at)finanssivalvonta.fi