Valvottavatiedote 3.1.2013 – 3/2013

Vakuutusyritysten LTG-vaikuttavuusarvio käynnistyy tammikuussa 2013

EIOPA käynnistää teknisen vaikuttavuusarvion 28.1.2013 ns. LTG-paketista (Long-Term Guarantees). Vaikuttavuusarviolla tutkitaan eri vaihtoehtoja pitkäaikaisia takuita sisältävien vakuutustuotteiden vakavaraisuussäännöksiksi ja vastuuvelan laskemiseksi. Vaikuttavuusarvio tehdään Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission pyynnöstä ja se liittyy neuvotteluihin Solvenssi II -vakavaraisuussääntelyn loppuunsaattamiseksi (ns. Omnibus II -direktiivi). Vaikuttavuusarvioon osallistuvien yhtiöiden odotetaan toimittavan tulokset kansallisille valvojille maaliskuun loppuun mennessä. EIOPAn tavoitteena on julkaista raportti vaikuttavuusarvion tuloksista kesäkuussa 2013.

Finanssivalvonta pitää erittäin tärkeänä, että suomalaiset vakuutusyritykset osallistuisivat LTG-vaikuttavuusarvioon mahdollisimman laajasti. Finanssivalvonta järjestää 14.2.2013 valvottaville tapaamisen, jossa käydään läpi LTG-vaikuttavuusarviota ja siihen liittyviä teknisiä määrittelyjä. Tilaisuuden tarkoituksena on tukea valvottavia arviointiin osallistumisessa.

EIOPAn tiedote:
 https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/pressreleases/2012-12-19_LTGA.pdf

EIOPA on aikaisemmin julkaissut ensimmäisen osan teknisiä määrittelyjä:
https://eiopa.europa.eu/consultations/qis/insurance/long-term-guarantees-assessment/index.html

LTGA-harjoitusta koskevat kysymykset voi toimittaa osoitteeseen LTGA(at)finanssivalvonta.fi.

Lisätietoja antavat

  • matemaatikko Heli Birling, puhelin 010 831 5532 (7.1.2013 alkaen) ja
  • johtava riskiasiantuntija Teija Korpiaho, puhelin 010 831 5528.