Valvottavatiedote 8.1.2013 – 6/2013

Komissio julkisti AIFM:n 2-tason asetuksen, ESMA pyytää lausuntoja teknisen standardin luonnoksesta sekä ohjeista keskeisistä käsitteistä vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille

AIFM:n 2 -tason asetus

Euroopan komissio julkisti 19.12.2012 ns. 2-tason asetuksen, joka täydentää vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista (AIFM) annetun direktiivin (2011/61/EU) säännöksiä.

Asetus sääntelee tarkemmalla tasolla mm. AIFM–toimiluvan edellytyksiä, toiminnan järjestämistä kuten

 • palkitsemista
 • intressiristiriitoja
 • riskienhallintaa
 • likviditeetinhallintaa
 • arvopaperistettuihin kohteisiin sijoittamista
 • organisaatiota
 • arvostamista ja ulkoistamista.

Lisäksi asetus sääntelee myös säilytysyhteisön tehtäviä ja vastuuta sekä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan raportointivelvoitteita ja vivutuksen laskentaa.

Komission asetuksen julkaisupäivästä alkaa kulua Euroopan parlamentin ja neuvoston kolmen kuukauden tarkastusjakso, jonka päätyttyä asetus astuu voimaan sen tultua julkaistuksi virallisessa lehdessä.

Lisätietoja komission asetuksesta:

http://ec.europa.eu/internal_market/investment/alternative_investments/index_en.htm

Linkki asetukseen:

http://ec.europa.eu/internal_market/investment/docs/20121219-directive/delegated-act_en.pdf *

ESMAn lausuntopyynnöt

Euroopan arvopaperiviranomainen ESMA julkisti 19.12.2012 uuden lausuntopyynnön teknisen standardin luonnoksesta AIFM-tyypeiksi. Samassa yhteydessä ESMA pyytää lausuntoja ohjeista AIFM-direktiivin keskeisistä käsitteistä. Ohjeisiin on sisällytetty suuri osa aiemmin tekniseen standardiin luonnostelluista kannoista. Ohjeisiin on sisällytetty ESMAn näkemys keskeisistä käsitteistä:

 • yhteissijoitusyritys
 • varojen kerääminen
 • sijoituspolitiikan määrittely ja
 • sijoittajien lukumäärä

Katso asiakirjat:

 http://www.esma.europa.eu/content/ESMA-clarifies-rules-alternative-investment-funds-and-their-managers
 http://www.esma.europa.eu/content/Draft-regulatory-technical-standards-types-AIFMs
 http://www.esma.europa.eu/content/Guidelines-key-concepts-AIFMD

Lausunnot pyydetään toimittamaan ESMAn verkkopalveluun 1.2.2013 mennessä.

Lisätietoja antavat

 • markkinavalvoja Eeva Granskog, puhelin 010 831 5203, ja
 • markkinavalvoja Paula Kirppu, puhelin 010 831 5338.


* Linkki korjattu 8.1.2013.