Valvottavatiedote 29.4.2013 – 35/2013

Finanssivalvonnan määräysten, ohjeiden, tulkintojen ja kannanottojen kumoaminen

Finanssivalvonta on kumonnut 15.4.2013 alkaen seuraavat vanhentuneet määräykset, ohjeet, tulkinnat ja kannanotot:

 1. 101.9 Ohje hallinto- ja johtohenkilöitä koskevien tietojen ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle
 2. 103.11 Ohje saamisten luovuttamisesta ja arvopaperistamisesta
 3. 105.1 Yleisohje konsolidoidusta valvonnasta
 4. 105.10 Määräys konsolidointiryhmään ja konserniin kuuluvien yritysten ilmoittamisesta
 5. 203.20 Yleisohje konsolidoidusta valvonnasta
 6. 203.29 Määräys konsolidointiryhmän ja konserniin kuuluvien yritysten ilmoittamisesta
 7. 5/002/2008, Ohje vahinkovakuutusyhtiön tasoitusmäärää ja sen rajoja sekä oikaistun vakavaraisuuspääoman rajoja koskevien laskuperusteiden muuttamisesta vastaamaan vakuutusyhtiölakia
 8. Kannanotto 33/401/2002 koskien lakisääteistä tapaturmavakuutusta
 9. Tulkinta 1/2008 pääomasijoitustoiminnan yhteydessä harjoitetun neuvontatoiminnan luvanvaraisuudesta
 10. Tulkinta 4/2005 Luottojohdannaisten ja kiinnitysluottovakuudellisten joukkovelkakirjalainojen käsittelystä markkinariskien vakavaraisuusvaatimuksessa
 11. Kannanotto 4/2006 Käteisen nostaminen pankkikortilla kaupan kassalta
 12. Kannanotto 2.5.1997 | K/2/97 Tilintarkastajien raportit ja Rahoitustarkastuslain 11 a §:n mukainen ilmoitus.

Ohje 101.9 on liittynyt nykyisessä luottolaitostoiminnasta annetun lain (121/2007) 27 §:n 3 momentissa säädettyyn ilmoitusvelvollisuuteen. Mainittu lainkohta on edelleen voimassa, mutta Finanssivalvonta saa nykyisin kyseiset tiedot suoraan patentti- ja rekisterihallitukselta.

Lisätietoja antaa

lakimies Jari Synkkänen, puhelin 010 831 5200.