Valvottavatiedote 26.11.2013 – 76/2013

Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet vastuuvelan ja eläkevastuun katteesta uudistuvat 1.1.2014: Muuta kuin lakisääteistä toimintaa harjoittavat eläkesäätiöt ja eläkekassat sekä hautaus- ja eroavustuskassat

Finanssivalvonnan antamat määräykset ja ohjeet vastuuvelan ja eläkevastuun katteesta muille kuin lakisääteistä toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille ja eläkekassoille sekä hautaus- ja eroavustuskassoille on uudistettu. Uudistuksen tavoitteena on selkeyttää vastuuvelan ja eläkevastuun katetta koskevia lakeja täydentäviä Finanssivalvonnan antamia määräyksiä ja ohjeita.

Tärkeimmät muutokset aikaisempiin määräyksiin ja ohjeisiin ovat seuraavat:

  1. Hautaus- ja eroavustuskassojen vastuuvelan katetta koskevat määräykset ja ohjeet on yhdistetty muuta kuin lakisääteistä toimintaa harjoittavien eläkekassojen ja eläkesäätiöiden määräyksiin ja ohjeisiin vastuuvelan ja eläkevastuun katteen osalta.
  2. Teksti on kokonaisuudessaan tarkistettu erityisesti Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia silmälläpitäen.
  3. Tekstiä on muokattu muun muassa siltä osin, että siitä on poistettu suorat lakiviittaukset.
  4. Niiltä osin kuin mahdollista, teksti on kirjoitettu mahdollisimman yhteneväksi 1.1.2013 voimaantulleiden työeläkelaitosten vastuuvelan katetta koskevien määräysten ja ohjeiden kanssa.

Määräysten ja ohjeiden uudistaminen ei aiheuta muutoksia tiedonkeruulomakkeisiin.

Määräykset ja ohjeet tulevat voimaan 1.1.2014.

Lisätietoja antaa

riskiasiantuntija Johanna Korhonen, puhelin 010 831  5541.

Liite

Määräykset ja ohjeet 19/2013: Vastuuvelan ja eläkevastuun kate: Muuta kuin lakisääteistä toimintaa harjoittavat eläkesäätiöt ja eläkekassat sekä hautaus- ja eroavustuskassat