Valvottavatiedote 22.2.2013 – 15/2013

ESMAn ohjeet lyhyeksimyyntiasetuksen markkinatakaustoimintaa ja ensimarkkinoilla suoritettavia operaatioita koskevasta poikkeuksesta

Asetus lyhyeksimyynnistä ja tietyistä luottoriskinvaihtosopimuksiin liittyvistä kysymyksistä (EU) N:o 236/2012 antaa mahdollisuuden poiketa tietyistä asetuksen artikloista markkinatakaustoiminnan ja ensimarkkinoilla suoritettavien operaatioiden kohdalla. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) on julkistanut ohjeet poikkeuksen soveltamisesta (ESMA/2013/158).

ESMAn ohjeissa käsitellään

  • markkinatakaustoimintaa koskevan poikkeuksen kattavuutta
  • toimivaltaisen viranomaisen määrittämistä
  • menettelyä, jolla ilmoitetaan aikomuksesta soveltaa poikkeusta
  • siirtymäsäännöksiä.

Finanssivalvonnan tulee vahvistaa (comply or explain) ESMAlle aikomus noudattaa ohjeita kahden kuukauden kuluessa siitä, kun ESMA on julkaissut ohjeiden käännökset.

Ohjeet ovat saatavilla englanninkielisinä ESMAn verkkopalvelussa osoitteessa   http://www.esma.europa.eu/content/ESMA-issues-guidelines-market-making-and-primary-dealer-exemptions. Ohjeiden suomenkielinen käännös julkaistaan kevään aikana.

Lisätietoja Finanssivalvonnassa antaa

markkinavalvoja Jaakko Eskola, puhelin 010 831 5258, tai jaakko.eskola(at)finanssivalvonta.fi.