Valvottavatiedote 29.4.2013 – 36/2013

EIOPAlta kaksi eläkesektorin julkaisua

Kvantitatiivisen tutkimuksen tulokset

EIOPA julkaisi 9.4.2013 raportin etuusperusteisten eläkerahastojen vakavaraisuussääntelyn uudistamiseen liittyvän kvantitatiivisen tutkimuksen (QIS) alustavista tuloksista. Tutkimus tehtiin komission pyynnöstä loppuvuodesta 2012 ja siihen osallistui 8 maata. Suomi ei ollut osallistujien joukossa.

EIOPA korostaa, että tulokset ovat vielä alustavia, ja että jatkotyötä tarvitaan. Lopulliset tulokset julkaistaan todennäköisesti tämän vuoden puolivälissä.

Raportti on luettavissa EIOPAn verkkopalvelussa.

Tutkimus oletusrahastojen käytöstä eläkejärjestelyissä

EIOPA julkaisi 25.4.2013 tutkimuksen oletusrahastojen käyttämisestä maksuperusteisissa eläkejärjestelyissä (default investment funds) EU:ssa. Eläkejärjestelyissä on yhä enenevissä määrin siirrytty maksuperusteisiin järjestelyihin. Tämä tutkimus osoittaa, että käytännön toteutustavat poikkeavat toisistaan merkittävästi mm. sen suhteen, miten eläkejärjestelyjen sijoituskohteet valitaan ja kuka ne valitsee.

Raportti on luettavissa EIOPAn verkkopalvelussa.

Lisätiedot

Lisätietoja antaa johtava riskiasiantuntija Teija Korpiaho, puhelin 010 831 5528.