Valvottavatiedote 30.9.2013 – 68/2013

EIOPA on julkaissut ohjeita Solvenssi II:een valmistautumiseen

Ohjeita annetaan neljästä eri kokonaisuudesta: hallintojärjestelmästä, johon sisältyy riskienhallinta, ennakoivasta riskiarviosta, raportoinnista ja sisäisten mallien ennakkoarvioinnista.

Ohjeet on annettu kansallisille valvojille, joiden tulisi ottaa ne käyttöön valvonnassaan 1.1.2014 alkaen. Finanssivalvonta tulee antamaan ohjeet osana määräys- ja ohjekokoelmaa.

EIOPAn julkaisemien ohjeiden tavoitteena on edistää yhdensuuntaista etenemistä kohti Solvenssi II -säännösten noudattamista koko sisämarkkinoiden alueella, edistää vakuutusyritysten hyvää hallintoa ja riskienhallintaa sekä vahvistaa riskiperusteista valvontaa.

Finanssivalvonta järjestää kaksi samansisältöistä tapaamista ohjeistuksen sisällöstä, keskiviikkona 30.10. klo 13–16.30 ja tiistaina 5.11. klo 9.30–13.00. Tilaisuuksiin lähetetään erilliset kutsut.

Lisätiedot

Lisätietoja antaa johtava riskiasiantuntija Teija Korpiaho, puhelin 010 831 5528.

Liite

EIOPAn tiedote