Valvottavatiedote 11.4.2013 – 29/2013

EIOPA julkaisi konsultaatioon keskustelupaperin eräiden pitkäaikaisten sijoitusten käsittelystä vakavaraisuuslaskennassa

EIOPA julkaisi 8.4.2013 keskustelupaperin tiettyjen pitkäaikaisten sijoitusten käsittelystä vakavaraisuuslaskennassa (Discussion Paper on Standard Formula Design and Calibration for Certain Long-Term Investments). EIOPA pyytää sidosryhmiltä kommentteja ja vastauksia esitettyihin kysymyksiin 28.5.2013 mennessä.

Keskustelupaperi perustuu komission kirjeeseen, jossa se pyysi EIOPAa tutkimaan, tulisiko eräiden pitkäaikaisten sijoitusten pääomavaatimusten muodostumista, ml. kalibrointi Solvenssi II -laskennassa, muuttaa tai alentaa. Erityisesti tulee tutkia sijoituksia infrastruktuuriin, pienten ja keskisuurten yhtiöiden rahoittamiseen ja sosiaalisesti vastuullisiin kohteisiin.

EIOPAn tiedotteessa on tarkemmat vastausohjeet.

Lisätiedot

Lisätietoja antaa johtava riskiasiantuntija Teija Korpiaho, puhelin 010 831 5528.

Liite

EIOPAn keskustelupaperi