Valvottavatiedote 8.4.2013 – 28/2013

EBA pyytää luottolaitoksilta lausuntoja lainanhoitojoustoja (forbearance) ja järjestämättömiä saamisia koskevasta raportoinnista

Euroopan pankkivalvontaviranomainen on julkaissut 26.3.2013 verkkopalvelussaan luonnokset uusista lainanhoitojoustoja ja järjestämättömiä saamisia koskevista viranomaisraportointimäärityksistä ja -taulukoista.

EU-tason harmonisoidun raportoinnin tavoitteena on mahdollistaa lainanhoitojoustojen määrän ja sen muutosten vaikutusten arviointi saatavakannan laatuun sekä vertailtavuuden parantaminen eri luottolaitosten välillä.

Lainanhoitojoustoja ja järjestämättömiä saamisia koskevat taulukot tullaan liittämään osaksi EBAn sitovaa teknistä raportointistandardia (ITS).

Lausuntoaika jatkuu 24.6.2013 asti ja siihen liittyvä kuulemistilaisuus järjestetään 2.5.2013 Lontoossa.

Lausuntopyyntö (EBA-CP-2013-06) ja siihen liittyvät taulukot, raportointiohjeet, data point -malli ja validointisäännöt ovat luettavissa EBAn verkkopalvelussa. Samalta sivulta löytyvät myös ohjeet lausunnon antamiseen sekä kuulemistilaisuuden ilmoittautumisohjeet.

EBAlle annetut lausunnot pyydetään ystävällisesti lähettämään tiedoksi myös Finanssivalvonnalle sähköpostiosoitteeseen EBA-coordinator(at)finanssivalvonta.fi.

Lisätietoja antaa

toimistopäällikkö Jaana Ladvelin, puhelin 010 831 5313, ja sähköposti jaana.ladvelin(at)finanssivalvonta.fi.