Valvottavatiedote 5.4.2013 – 25/2013

EBA pyytää lausuntoja maksuvalmiusvaatimuksen, pysyvän varainhankinnan vaatimuksen ja omavaraisuusasteen raportointia koskeviin teknisiin täytäntöönpanostandardeihin (ITS) liittyviin tietomalleihin (DPM)

Euroopan pankkivalvontaviranomainen EBA on julkaissut 18.3.2013 verkkopalvelussaan lausuntopyynnön maksuvalmiusvaatimuksen (liquidity coverage ratio, LCR), pysyvän varainhankinnan vaatimuksen (net stable funding ratio, NSFR) ja omavaraisuusasteen (leverage ratio) tulevista viranomaisraportointiin liittyvistä DPM-tietomalleista (Data Point Model). 

Lausuntopyyntö seuraa aiempaa EBAn konsultaatiota edellä mainittujen vaatimusten raportointia koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardiluonnoksista (Draft Implementing Technical Standards; EBA/CP/2012/05 ja EBA/CP/2012/06), joiden palaute julkaistiin EBAn verkkopalvelussa (englanniksi) 20.12.2012. Palautteen yhteydessä julkaistut raportointitaulukot on nyt päivitetty ja muunnettu DPM-tietomallin mukaisiksi tietokannoiksi.

DPM-tietomalli kuvaa raportoinnin tietosisällön relaatiomallin mukaisena tietokantana. Malli kuvaa raportointitaulukot (template), raportoitavat tietoelementit (data points) luokitustekijöineen (dimensions), tietoelementtien liittymisen raportointitaulukoihin, käytettävät luokitukset arvoineen ja tietojen tarkistussäännöt. Tietokanta sisältää raportoinnin teknisen toteutuksen kannalta kaikki oleelliset tiedot.

Lausuntopyyntö perustuu teknisen täytäntöönpanostandardin tavoin tulevaan EU:n vakavaraisuus- ja maksuvalmiusasetukseen (CRR, artiklat 403 ja 417). Mallin käyttö edistää tavoitteena olevan harmonisoidun EU-raportoinnin toteutumista.

Lausuntopyynnöt liitteineen (päivitetyt raportointitaulukot, vastaava tietomallinnus ja tarkistussäännöt) ovat luettavissa EBAn verkkopalvelusta ( EBA/CP/2013/03 ja  EBA/CP/2013/04). Sivuilta löytyvät myös yksityiskohtaisemmat ohjeet lausuntojen antamiseen. Lausuntoaika jatkuu 13.5.2013 asti.

EBAlle annetut lausunnot pyydetään ystävällisesti lähettämään tiedoksi myös Finanssivalvonnalle sähköpostiosoitteeseen EBA-coordinator(at)finanssivalvonta.fi.

Lisätietoja antavat

  • riskiasiantuntija Lauri Kujala, puhelin 010 831 5223, ja sähköposti lauri.kujala(at)finanssivalvonta.fi, ja
  • analyytikko Janne Hukka, puhelin 010 831 5256, ja sähköposti janne.hukka(at)finanssivalvonta.fi.