Valvottavatiedote 6.6.2013 – 44/2013

EBA pyytää lausuntoja likviditeettiriskin teknisistä standardiluonnoksista

Euroopan pankkiviranomainen (EBA) on julkaissut 23.5.2013 verkkopalvelussaan kaksi likviditeettiriskin konsultaatiota 1) likviditeetin lisämetriikka -tiedonkeruun (additional liquidity monitoring metrics) teknisestä täytäntöönpanostandardiluonnoksesta (draft-ITS), ja 2) lisävakuustarpeiden (additional liquidity outflows corresponding to collateral needs) teknisestä sääntelystandardiluonnoksesta (draft-RTS). Lausuntoaika jatkuu 14.8.2013 asti.

Likviditeetin lisämetriikka -tiedonkeruun lausuntopyyntö (EBA/CP/2013/18) ja lisävakuustarpeita koskeva lausuntopyyntö (EBA/CP/2013/19) ovat luettavissa EBA:n verkkopalvelussa. Samalta sivulta löytyvät myös ohjeet lausuntojen antamiseen ja ilmoittautumisohjeet kuulemistilaisuuksiin.

Kuulemistilaisuudet järjestetään Lontoossa 10.7.2013.

ITS- ja RTS-luonnokset perustuvat EU:n vakavaraisuus- ja maksuvalmiusasetusehdotukseen (ns. CRR/CRD IV -pakettiin). Standardit ovat tulevaisuudessa osa yhteistä sääntökirjaa, jonka tarkoituksena on edistää sääntelyn yhtenäistämistä Euroopassa.

Likviditeetin lisämetriikan tekninen täytäntöönpanostandardi

Teknisen täytäntöönpanostandardin tarkoituksena on kehittää likviditeettiriskin lisämetriikka -tiedonkeruu, joka maksuvalmius- ja pysyvän varainhankinnan vaatimusten määrittämiseen käytettyjen raportointien ohella muodostaa osan raportointikokonaisuudesta likviditeettiriskien arviointia varten.

Tekninen täytäntöönpanostandardiluonnos sisältää seuraavat viisi tiedonkeruuta:

  • Rahoitusriski (Maturity ladder; contractual and behavioral)
  • Varainhankinnan keskittyneisyys vastapuolittain (Concentration of funding by counterparty)
  • Varainhankinnan hinnat lähteittäin (Prices for various sources of funding)
  • Varainhankinnan uusiminen (Roll-over of funding)

Likviditeetin lisämetriikka -tiedonkeruun soveltamisala on konsolidointi- ja/tai soolotasolla. Lisämetriikan raportointifrekvenssi on kuukausittain, mutta frekvenssiä voidaan supistaa neljännesvuosittaiseen, mikäli tietyt ehdot täyttyvät.

EBA antanee teknisen täytäntöönpanostandardin Euroopan komissiolle 1.1.2014 mennessä.

Lisävakuustarpeiden tekninen sääntelystandardi

Teknisen sääntelystandardin tarkoituksena on kehittää menetelmät, joilla laitos määrittää lisävakuustarpeista syntyvät ulosvirtaukset, joita epäsuotuisan markkinaskenaarion vaikutus aiheuttaisi laitoksen johdannaistransaktioille, rahoitustoimille ja muille sopimuksille. 

Tekninen sääntelystandardi sisältää kolme menetelmää lisävakuustarpeiden määrittämiseen:

  • Standardimenetelmä (Standard method)
  • Yksinkertaistettu menetelmä (Simplified method)
  • Sisäinen menetelmä (Internal model-based method)

Lisäksi lausuntoja pyydetään historical look-back -menetelmästä.

EBA antanee teknisen täytäntöönpanostandardin Euroopan komissiolle 31.3.2014 mennessä.

Lisätietoja antaa

riskiasiantuntija Lauri Kujala, puhelin 010 831 5223 ja sähköposti lauri.kujala(at)finanssivalvonta.fi.