Valvottavatiedote 4.12.2013 – 79/2013

EBA pyytää lausuntoja kerrannaista osinkoa ja erisuuruista voitonjakoa käsittelevästä omien varojen standardiluonnoksesta – osa IV

Euroopan pankkivalvontaviranomainen (EBA) on julkaissut 27.11.2013 verkkopalvelussaan teknisen sääntelystandardiluonnoksen (RTS) omista varoista – osa IV.

RTS-luonnoksen tarkoituksena on

  1. määritellä yhtenäiset kriteerit pääomainstrumenteille, joille jaetaan kerrannaista voittoa ja mikä voisi johtaa omiin varoihin kohdistuvaan suhteettoman suureen vaikutukseen
  2. selkeyttää etuoikeutetun voitonjaon käsitettä.

Luonnoksessa ehdotetaan määrällisiä rajoituksia kerrannaiselle voitonjaolle osakeyhtiömuotoisille yhteisöille. Myös muussa yhtiömuodossa toimiville yhteisöille esitetään rajoituksia, vaikka EBAn standardinanto-oikeus näille yhteisöille on vielä selvitettävänä. 

Lausuntoaika jatkuu 24.1.2014 asti. Konsultaation kuulemistilaisuus järjestetään 16.12.2013 Lontoossa.

Lausuntopyyntö (EBA/CP/2013/43) ja siihen liittyvä RTS-luonnos ovat luettavissa EBAn verkkopalvelussa. EBAn verkkopalvelusta löytyvät myös ohjeet lausunnon antamiseen sekä kuulemistilaisuuden ilmoittautumisohjeet.

RTS-luonnos perustuu EU:n vakavaraisuusasetuksen 575/2013 28 artiklan 5 kohtaan, johon on lisätty CRDIV-neuvottelujen aikana EBAlle täydentävät valtuudet tämän RTS-luonnoksen laatimiseen.

Finanssivalvonta haluaa valvottavien kiinnittävän huomiota siihen, että standardiluonnos voi vaikuttaa siihen, saadaanko erilajisia osakkeita, osuuksia, kantarahasto-osuuksia tai lisäpääomaa, joille jaettava voitto poikkeaa toisista ydinpääomainstrumenteista, lukea ydinpääomaan (CET1) sen jälkeen, kun vakavaraisuusasetuksen soveltaminen 1.1.2014 jälkeen alkaa ja kun standardiluonnokset ovat tulleet voimaan EU:n asetuksina.

EBA tulee antamaan standardiluonnoksen Euroopan komissiolle viimeistään 1.4.2014. Luonnos tulee olemaan osa yhteistä sääntökirjaa, jonka tarkoituksena on edistää sääntelyn yhtenäistämistä Euroopassa ja erityisesti vahvistaa luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten pääoman laatua.

EBAlle annetut lausunnot pyydetään lähettämään tiedoksi myös Finanssivalvonnalle sähköpostiosoitteeseen EBA-coordinator(at)finanssivalvonta.fi.

Lisätietoja antaa

  • lakimies Minna Sahari, puhelin 010 831 5319, minna.sahari(at)finanssivalvonta.fi, 9.12.2013 lähtien tai
  • tilinpäätösasiantuntija Olli Salmi, puhelin 010 831 5315, olli.salmi(at)finanssivalvonta.fi.