Valvottavatiedote 19.12.2013 – 88/2013

EBA, EIOPA ja ESMA julkaisivat yhteisen kannan finanssialan tuotekehitysprosesseista

Euroopan pankkiviranomainen (EBA), Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) julkaisivat 28.11.2013 kahdeksan periaatetta finanssialan tuotekehitysprosesseista (Joint Position of the European Supervisory Authorities on Manufacturers' Product  Oversight & Governance Processes).

Laadittujen periaatteiden tavoitteena on edistää kuluttajansuojaa kehittämällä ja parantamalla finanssialan toimijoiden sisäisiä tuotekehitys- ja tuotehallintaprosesseja.

Periaatteissa kuvataan edellä mainittujen valvontaviranomaisten yhteinen näkemys ja odotukset siitä, mitä näkökohtia yhtiöiden on hyvä ottaa huomioon tuotekehitystyössä ja olemassa olevien tuotteiden hallinnoinnissa.

EIOPAn, EBAn ja ESMAn odotuksena on, että tuotteen kohdemarkkinan tarpeet otetaan aina riittävässä määrin huomioon jo tuotetta suunniteltaessa. Yhtiön hallituksen tehtävänä on huolehtia siitä, että yhtiössä on olemassa prosessit ja menettelyt, jotka mahdollistavat sen, että tuotekehitystä ja olemassa olevien tuotteiden hallinnointia voidaan jatkuvasti seurata ja valvoa.
 
Periaatteet on valmisteltu Euroopan valvontaviranomaisten yhteiskomiteassa (Joint Committee). Ne koskevat Euroopan valvontaviranomaisten toimivaltaan kuuluvien tuotteiden ja palvelujen (esimerkiksi vakuutusten, talletusten, indeksilainojen ja sijoitusrahastojen) tuotekehitysprosesseja.  Yhteinen kanta muodostaa pohjan yksityiskohtaisemmalle  sektorikohtaiselle sääntelylle, josta finanssialaa tullaan erikseen konsultoimaan.

Yhteinen kanta ja sitä koskeva tiedote ovat saatavissa EBAn verkkopalvelussa.

Lisätietoja

  • Ville Kajala, ville.kajala(at)finanssivalvonta.fi, puhelin 010 831 5226 (tavoitettavissa 20.12.2013 ja 7.1.2014 lähtien)
  • Merja Junnonen, merja.junnonen(at)finanssivalvonta.fi, puhelin 010 831 5554 (tavoitettavissa 20.12.2013 ja 2.1.2014 lähtien)