Tiedoksianto 5.8.2022 – 1/2022

Poikkeuslupa Inission AB (publ):lle arvopaperimarkkinalain 11 luvun 22 §:n mukaisesta määräajasta aloittaa ostotarjousmenettely Enedo Oyj:n osalta

Finanssivalvonnan päätös FIVA/2022/958

Finanssivalvonta on 1.8.2022 arvopaperimarkkinalain (746/2012) 11 luvun 26 §:n nojalla myöntänyt Inission AB (publ):lle poikkeusluvan arvopaperimarkkinalain 11 luvun 22 §:n mukaisesta määräajasta aloittaa ostotarjousmenettely kuukauden kuluessa tarjouksen julkistamisesta Enedo Oyj:n osalta.

Päätöksen pitäminen nähtävillä

Päätös on saatavilla osoitteessa www.finanssivalvonta.fi sekä 26.8.2022 saakka Finanssivalvonnassa, Snellmaninkatu 6, Helsinki.

Ilmoitus päätöksen pitämisestä nähtävillä julkaistaan 5.8.2022 Virallisessa lehdessä, Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta on päätökseen liittyvässä valitusosoituksessa. Hallintolain (434/2003) 62 §:n nojalla päätös katsotaan tiedoksiannetuksi jokaiselle asianosaiselle seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Virallisessa lehdessä.

Lisätietoja antaa

Markkinavalvoja Merja Elo, puh. 09 183 5225.

Helsingissä 1.8.2022

Finanssivalvonta

Päätös (pdf)