Tiedoksianto 11.5.2016 – 4/2016

Poikkeuslupa arvopaperimarkkinalain 11 luvun 19 §:n mukaisesta tarjousvelvollisuudesta Tokmanni Group Oyj:n osalta

Finanssivalvonnan päätös FIVA 6/02.05.05/2016

Finanssivalvonta on 27.4.2016 arvopaperimarkkinalain (746/2012) 11 luvun 26 §:n nojalla myöntänyt Cidron Disco S.à.r.l.:lle poikkeusluvan arvopaperimarkkinalain 11 luvun 19 §:n mukaisesta tarjousvelvollisuudesta Tokmanni Group Oyj:n osalta.

Päätöksen pitäminen nähtävillä

Päätös on saatavilla osoitteessa www.finanssivalvonta.fi sekä 1.6.2016 saakka Finanssivalvonnassa, Snellmaninkatu 6, Helsinki.

Ilmoitus päätöksen pitämisestä nähtävillä julkaistaan 11.5.2016 Virallisessa lehdessä, Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta on päätökseen liittyvässä valitusosoituksessa. Hallintolain (434/2003) 62 §:n nojalla päätös katsotaan tiedoksiannetuksi jokaiselle asianosaiselle seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Virallisessa lehdessä.

Lisätietoja antaa

  • Markkinavalvoja Marianne Demecs, puh. 010 831 5366.

Helsingissä 11.5.2016

Finanssivalvonta

Päätös (pdf)