Tiedoksianto 24.8.2016 – 12/2016

Poikkeuslupa arvopaperimarkkinalain 11 luvun 19 §:n mukaisesta tarjousvelvollisuudesta Plc Uutechnic Group Oyj:n osalta

Finanssivalvonnan päätös dnro Fiva 11/02.05.05/2016

Finanssivalvonta on 12.8.2016 arvopaperimarkkinalain (746/2012) 11 luvun 26 §:n nojalla myöntänyt Jouko Peräaholle ja Timo Lindströmille poikkeusluvan arvopaperimarkkinalain 11 luvun 19 §:n mukaisesta tarjousvelvollisuudesta Plc Uutechnic Group Oyj:n osalta.

​Päätöksen pitäminen nähtävillä

Päätös on saatavilla osoitteessa Finanssivalvonta.fi sekä 14.9.2016 saakka Finanssivalvonnassa, Snellmaninkatu 6, Helsinki.

Ilmoitus päätöksen pitämisestä nähtävillä julkaistaan 24.8.2016 Virallisessa lehdessä, Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta on päätökseen liittyvässä valitusosoituksessa. Hallintolain (434/2003) 62 §:n nojalla päätös katsotaan tiedoksiannetuksi jokaiselle asianosaiselle seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Virallisessa lehdessä.

Lisätietoja antaa 

  • Markkinavalvoja Marianne Demecs, puh. 010 831 5366.

Helsingissä 24.8.2016

Finanssivalvonta

Päätös (pdf)