Tiedoksianto 22.6.2015 – 2/2015

Poikkeuslupa Jari Sarasvuolle ja Causa Prima Oy:lle arvopaperimarkkinalain 11 luvun 19 §:n mukaisesta tarjousvelvollisuudesta Trainers’ House Oyj:n osalta

Finanssivalvonnan päätös FIVA 9/02.05.05/2015​

Finanssivalvonta on 10.6.2015 arvopaperimarkkinalain (746/2012) 11 luvun 26 §:n nojalla myöntänyt Jari Sarasvuolle ja Causa Prima Oy:lle poikkeusluvan arvopaperimarkkinalain 11 luvun 19 §:n mukaisesta tarjousvelvollisuudesta Trainers’ House Oyj:n osalta.

Päätöksen pitäminen nähtävillä

Päätös on saatavilla osoitteessa www.finanssivalvonta.fi sekä 13.7.2015 saakka Finanssivalvonnassa, Snellmaninkatu 6, Helsinki.

Ilmoitus päätöksen pitämisestä nähtävillä julkaistaan 22.6.2015 Virallisessa lehdessä, Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta on päätökseen liittyvässä valitusosoituksessa. Hallintolain (434/2003) 62 §:n nojalla päätös katsotaan tiedoksiannetuksi jokaiselle asianosaiselle seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Virallisessa lehdessä.

Lisätietoja antaa

  • Markkinavalvoja Marianne Demecs, puh. 010 831 5366.

Helsingissä 22.6.2015

Finanssivalvonta

Liite

Päätös (pdf)