Tiedoksianto 28.1.2013 – 2/2013

Unkarin valvontaviranomainen ilmoittaa vakuutusyhtiöön kohdistetuista erityisistä toimenpiteistä

Unkarin valvontaviranomainen Hungarian Financial Supervisory Authority on 15. joulukuuta 2012 ilmoittanut, että AIM Általáos Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság -nimiseen vakuutusyhtiöön nähden on ryhdytty erityisiin toimenpiteisiin. Yllä mainittua yhtiötä kielletään myöntämästä luottoa sekä pidentämästä jo myönnettyjen luottojen erääntymisajankohtaa. Yhtiötä määrätään sijoittamaan rahoitusvaransa yksinomaan pankkitalletuksiin ja ETA-alueen valtioiden obligaatioihin.

Hungarian Financial Supervisory Authority on tehnyt ilmoituksen Vakuutusyritysten tervehdyttämisestä ja likvidaatiosta annetun direktiivin mukaisesti.

Finanssivalvonta on tehnyt tämän ilmoituksen seuraavan lainkohdan mukaisesti: ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annettu laki (398/1995) 15 a §:n, sellaisena kuin se on laissa 525/2008.