Raportointitiedote 7.11.2023 – 45/2023

EBAn DPM 3.3 vaihe 3 julkaistu | EBA

Euroopan pankkivalvontaviranomainen (EBA) on julkaissut kolmannen vaiheen (Phase 3) viranomaisraportoinnissa käytettävästä DPM 3.3 -versiosta sisältäen XBRL-taksonomian sekä validointisäännöt. Vaiheen 3 muutokset koskevat vuoden 2023 lopun tiedoista alkavaa rahoitustaseen korkoriskin (IRRBB) ad-hoc -raportointia. Vastaavaa teknistä pakettia käytetään myös raportointikehykseen 3.4 sisältyvään, tiedonajankohdasta 30.9.2024 alkavaan IRRBB-raportointiin (ks. myös Finanssivalvonnan raportointitiedote 34/2023).

Lisätietoja EBAn sivuilta.

Ad-hoc -tiedonkeruu IRRBB-tiedoista koskee Suomessa ainoastaan Euroopan keskuspankin (EKP) suorassa valvonnassa olevia merkittäviä luottolaitoksia. Finanssivalvonta on erikseen yhteydessä ad-hoc -tiedonkeruuseen osallistuviin valvottaviin.

Raportointikehykseen 3.3 sisältyvistä muista muutoksista löytyy lisätietoa EBAn sivuilta sekä Finanssivalvonnan aiemmista raportointitiedotteista 34/2023 ja 30/2023.

Yhteydenotot ensisijaisesti Finanssivalvonnan raportoijan portaalin kautta.